2521035653 Ίωνος Δραγούμη & Αθανασίου Διάκου, Δράμα dspiridonidis@hotmail.com

 

Ασφαλιστικό Γραφείο
Σπυριδωνίδης Δημήτριος


Ασφάλειες Ζωής

  • Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλεια ζωή
    Η πρόωρη απώλεια της ζωής σε μία οικογένεια μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσης της. Σημαντικές προσωπικές και οικονομικές ανάγκες όπως τρέχοντα έξοδα, κάλυψη τελευταίων εσόδων, αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων, πληρωμή φόρων κληρονομιάς, υποχρεώσεις σε τρίτους και χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών γιατα παιδιά, θα χρεαστεί να αντιμετωπιστούν στην περίπτωση αυτή.

    Η ασφάλεια ζωής προσφέρει την εξασφάλιση της οικογένεία σας. 

Εξυπηρετούμε ...Δράμα - Όλο το Νομό Δράμας και όπου αλλού μας ζητηθεί