2521035653 Ίωνος Δραγούμη & Αθανασίου Διάκου, Δράμα dspiridonidis@hotmail.com

 

Ασφαλιστικό Γραφείο
Σπυριδωνίδης Δημήτριος


Ασφάλειες Καταστημάτων
Κάθε επίχειρηση ανεξαρτήτου μεγέθους είναι εκτεθημένη καθημερινά σε πάρα πολλούς κινδύνους. Η ζημίες που μπορεί να προκληθούν απο αυτούς τους κινδύνους μπορεί να είναι μεγάλες και καταστροφικές με αποτέλεσμα ακόμα και να απειλήσουν και την βιωσιμότητα της.  

Σε εμάς θα βρείτε τα πιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης για να θωρακίσετε το αύριο της επιχειρήσης σας και να πορεύεστε με σιγουριά και ασφάλεια.

Εξυπηρετούμε ...Δράμα - Όλο το Νομό Δράμας και όπου αλλού μας ζητηθεί