2521035653 Ίωνος Δραγούμη & Αθανασίου Διάκου, Δράμα dspiridonidis@hotmail.com

 

Ασφαλιστικό Γραφείο
Σπυριδωνίδης Δημήτριος


Ασφάλειες Υγείας

Το προγράμματα υγείας που προσφέρουμε σας δίνουν τη δυνατότητα να προστατεύσετε σφαιρικά την υγεία σας, διασφαλίζοντας την προσβασή σας σε διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και εάν χρειαστεί σε νοσηλεία.
 
Έτσι διασφαλίζετε για την οικογενειά σας ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε αξιόπιστα και εξειδικευμένα νοσηλευτήρια και ιατρικά κέντρα.
 

Εξυπηρετούμε ...Δράμα - Όλο το Νομό Δράμας και όπου αλλού μας ζητηθεί