2521035653 Ίωνος Δραγούμη & Αθανασίου Διάκου, Δράμα dspiridonidis@hotmail.com